Πολιτική Απορρήτου

1. Προστασία δεδομένων με μια ματιά

Γενικές πληροφορίες

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχουν μια απλή επισκόπηση του τι συμβαίνει με τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Προσωπικά δεδομένα είναι όλα τα δεδομένα με τα οποία μπορείτε να ταυτοποιηθείτε προσωπικά. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα της προστασίας δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου που παρατίθεται κάτω από το παρόν κείμενο.

Συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο.

Ποιος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο;

Η επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο πραγματοποιείται από τον διαχειριστή του ιστότοπου. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του στην ενότητα “Σημείωση σχετικά με τον υπεύθυνο επεξεργασίας” στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Αφενός, τα δεδομένα σας συλλέγονται από εσάς που μας τα παρέχετε. Εδώ μπορεί π.χ. να πρόκειται για την εισαγωγή δεδομένων που καταχωρείτε σε μια φόρμα επικοινωνίας.

Άλλα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα ή μετά τη συγκατάθεσή σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο από τα συστήματα πληροφορικής μας. Πρόκειται κυρίως για τεχνικά δεδομένα (π.χ. B. πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο, λειτουργικό σύστημα ή χρόνος προβολής της σελίδας). Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται αυτόματα μόλις εισέλθετε σε αυτόν τον ιστότοπο.

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

Μέρος των δεδομένων συλλέγεται για να διασφαλιστεί η παροχή της ιστοσελίδας χωρίς σφάλματα. Άλλα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση της συμπεριφοράς του χρήστη.
Ποια είναι τα δικαιώματά σας όσον αφορά τα δεδομένα σας;

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την προέλευση, τον αποδέκτη και τον σκοπό των αποθηκευμένων προσωπικών σας δεδομένων χωρίς χρέωση ανά πάσα στιγμή. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή αυτών των δεδομένων. Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων, μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή για το μέλλον. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε, σε ορισμένες περιπτώσεις, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή για αυτό και για άλλα ζητήματα σχετικά με την προστασία των δεδομένων.

2. Γενικές και υποχρεωτικές πληροφορίες

Προστασία δεδομένων

Οι διαχειριστές αυτών των σελίδων λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά και σύμφωνα με τους νόμιμους κανονισμούς προστασίας δεδομένων και την παρούσα πολιτική απορρήτου.

Εάν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, συλλέγονται διάφορα προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα είναι δεδομένα με τα οποία μπορείτε να ταυτοποιηθείτε προσωπικά. Η παρούσα πολιτική απορρήτου εξηγεί ποια δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο λόγο τα χρησιμοποιούμε. Εξηγεί επίσης πώς και για ποιο σκοπό γίνεται αυτό.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η διαβίβαση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου (π.χ. κατά την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μπορεί να έχει τρωτά σημεία ασφαλείας. Δεν είναι δυνατή η πλήρης προστασία των δεδομένων από την πρόσβαση τρίτων.

Σημείωση σχετικά με τον αρμόδιο φορέα

Ο υπεύθυνος φορέας για την επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο είναι:

Δημήτριος Γκαρλαούνης
Σάρτη-Χαλκιδική 63072, Ελλάδα

Τηλ: +30-2375-094244
E-Mail: hotel-sithon.de

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, μόνο του ή από κοινού με άλλους, σχετικά με τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. Β. ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου o. ethere).

Διάρκεια αποθήκευσης

Εάν δεν έχει καθοριστεί πιο συγκεκριμένη περίοδος αποθήκευσης στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής απορρήτου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν σε εμάς έως ότου εκλείψει ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων. Εάν προβάλλετε νόμιμο αίτημα διαγραφής ή ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν, εκτός εάν έχουμε άλλους νομικά επιτρεπτές αιτίες για την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων (π.χ. φορολογικές ή εμπορικές περιόδους διατήρησης)- στην τελευταία περίπτωση, η διαγραφή πραγματοποιείται μετά την παρέλευση των λόγων αυτών, αφού τότε οι λόγοι αυτοί έχουν εκλείψει.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τις νομικές βάσεις της επεξεργασίας δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο

Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει του άρθρου 1 του ν. 6 παρ. 1 στοιχ. α ΓΚΠΔ ή του άρθρου 1 του ΓΚΠΔ. 9 παρ. 2 εδ. α ΓΚΠΔ, υπό την προϋπόθεση ότι ειδικές κατηγορίες δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 εδ. α ΓΚΠΔ. 9 παρ. 1 ΓΚΠΔ. Σε περίπτωση ρητής συγκατάθεσης για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες, η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται επίσης βάσει του άρθρου 3 του ΓΚΠΔ. 49 παρ. 1 στοιχ. α ΓΚΠΔ. Εάν απαιτείται η αποθήκευση cookies ή η πρόσβαση στη συσκευή σας (π.χ. μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων συσκευής), η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται επίσης βάσει του άρθρου 25 παρ. 1 TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Εάν τα δεδομένα σας είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση της σύμβασης ή για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας βάσει του άρθρου 3 του TTDSG. 6 παρ. 1 στοιχ. β ΓΚΠΔ. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας εάν είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσης βάσει του άρθρου 3 του ΓΚΠΔ. 6 παρ. 1 στοιχ. γ ΓΚΠΔ. Η επεξεργασία των δεδομένων μπορεί επίσης να γίνει βάσει του έννομου συμφέροντός μας σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 6 παρ. 1 στοιχ. στ ΓΚΠΔ. Οι νομικές βάσεις που αφορούν σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση θα ενημερώνονται στις επόμενες παραγράφους της παρούσας πολιτικής απορρήτου.

Ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία δεδομένων

Πολλές πράξεις επεξεργασίας δεδομένων είναι δυνατές μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκε μέχρι την ανάκληση δεν επηρεάζεται από την ανάκληση.

Δικαίωμα εναντίωσης στη συλλογή δεδομένων σε ειδικές περιπτώσεις καθώς και κατά της άμεσης διαφήμισης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ)

ΕΆΝ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΒΆΣΕΙ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ ΓΚΠΔ. 6 ABS. 1 LIT. Ή ΣΤ ΓΚΠΔ, ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΟΥ ΓΙΟΥ ΣΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΣΤΟΣΟΛΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- ΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ. ΤΙΣ ΝΟΜΙΚΈΣ ΝΟΜΙΚΈΣ ΗΜΈΡΕΣ, ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ, ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΏΝΕΙ. ΑΝ ΔΕΝ ΕΊΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ ΧΡΉΣΗ, ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ ΔΙΑΝΟΜΉ, ΕΊΝΑΙ ΕΊΣΤΕ INSTRUAL PROTECTIRY ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΕΙ ΜΈΣΑ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΙΔΙΌΚΤΗΤΑ ΜΕΓΆΛΑ ΘΕΜΈΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΊΣ ΔΙΆΘΕΣΗΣ, Η ΕΊΣΤΕ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΏΝΕΙ, HUNG, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΉ ΥΠΕΡΆΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΔΙΚΑΊΩΜΑ (ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ ΜΕΤΆ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 21 ABS. 1 GDPR).

ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΏΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΣΑΣ ΈΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ, ΚΆΘΕ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΑΥΤΉΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΆΚΛΗΣΗΣ BETRIMINAL PERSONE ΠΌΛΗ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΌ ΤΗΣ ΣΚΟΠΌ ΤΗΣ ΣΚΟΠΌ ΤΗΣ ΣΚΟΠΟΎΣΌΠΩΣ ΆΜΕΣΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΣΕ ΣΧΈΣΗ. ΑΝ ΕΊΣΤΕ ΑΠΌ ΣΑΣ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΜΌΝΟ ΜΌΝΟ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΤΗΣ ΆΜΕΣΗΣ WORLDING ΧΡΉΣΗΣ (ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ ΜΕΤΆ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 21 ΠΑΡ. 2 GDPR).

Δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή

Σε περίπτωση παραβιάσεων του ΓΚΠΔ, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής τους, του τόπου εργασίας τους ή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης. Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας υφίσταται με την επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου διοικητικού ή δικαστικού ένδικου μέσου.

Δικαίωμα στη δυνατότητα διαβίβασης δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να σας παραδοθούν τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αυτόματα βάσει της συγκατάθεσής σας ή σε εκτέλεση σύμβασης σε εσάς ή σε τρίτους σε κοινό, αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Εάν ζητήσετε την άμεση διαβίβαση των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, αυτό θα γίνει μόνο εάν είναι τεχνικά εφικτό.
Ενημέρωση, διαγραφή και διόρθωση

Στο πλαίσιο των εφαρμοστέων νομοθετικών διατάξεων, έχετε το δικαίωμα δωρεάν πληροφόρησης σχετικά με τα αποθηκευμένα προσωπικά σας δεδομένα, την προέλευση και τους αποδέκτες τους και τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων και, εάν είναι απαραίτητο, το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων αυτών ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας υφίσταται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί από εμάς, συνήθως χρειαζόμαστε χρόνο για να το επαληθεύσουμε. Για τη διάρκεια της εξέτασης, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
  • Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ήταν παράνομη, μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων αντί της διαγραφής.
  • Εάν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά τα χρειάζεστε για την άσκηση, υπεράσπιση ή διεκδίκηση νομικών αξιώσεων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αντί της διαγραφής.
  • Εάν αντιτίθεστε στο άρθρο 1 του Συντάγματος. 21 παρ. 1 ΓΚΠΔ, θα πρέπει να γίνει στάθμιση μεταξύ των δικών σας συμφερόντων και των δικών μας συμφερόντων. Εφόσον δεν είναι ακόμη σαφές ποιανού συμφέροντα υπερισχύουν, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν έχετε περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα δεδομένα αυτά μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία – με εξαίρεση την αποθήκευσή τους – μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους μέλους.

Κρυπτογράφηση SSL ή TLS

Για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της μετάδοσης εμπιστευτικού περιεχομένου, όπως παραγγελίες ή αιτήματα που μας στέλνετε ως διαχειριστής του ιστότοπου, χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση SSL ή SSL ή TLS. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση από το γεγονός ότι η γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης αλλάζει από “http://” σε “https://” και από το εικονίδιο κλειδαριάς στη γραμμή του προγράμματος περιήγησης.

Εάν η κρυπτογράφηση SSL ή TLS είναι ενεργοποιημένη, τα δεδομένα που μας διαβιβάζετε δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.
Ένσταση σε διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Με το παρόν διαμαρτύρεστε για τη χρήση των δεδομένων επικοινωνίας που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της υποχρέωσης αποτύπωσης για την αποστολή ανεπιθύμητου διαφημιστικού και ενημερωτικού υλικού. Οι διαχειριστές των σελίδων διατηρούν ρητά το δικαίωμα να προβούν σε νομικές ενέργειες σε περίπτωση ανεπιθύμητης αποστολής διαφημιστικών πληροφοριών, π.χ. μέσω μηνυμάτων spam.

3. Συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο

Αρχεία καταγραφής του διακομιστή

Ο πάροχος των σελίδων συλλέγει και αποθηκεύει αυτόματα πληροφορίες στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστή, τα οποία το πρόγραμμα περιήγησής σας διαβιβάζει αυτόματα σε εμάς. Αυτά είναι τα εξής:

  • Τύπος προγράμματος περιήγησης και έκδοση προγράμματος περιήγησης
  • Χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα
  • URL παραπομπής
  • Όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή πρόσβασης
  • Ώρα του αιτήματος του διακομιστή
  • Διεύθυνση IP

Τα δεδομένα αυτά δεν θα συνδυαστούν με άλλες πηγές δεδομένων.

Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται βάσει του άρθρου 1 του ν. 6 παρ. 1 lit. f ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για την τεχνικά άψογη παρουσίαση και βελτιστοποίηση του ιστότοπού του – για το σκοπό αυτό πρέπει να καταγράφονται τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή.

Αίτημα μέσω e-mail, τηλεφώνου ή φαξ

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή φαξ, το αίτημά σας, συμπεριλαμβανομένων όλων των προσωπικών δεδομένων που προκύπτουν (όνομα, αίτημα), θα αποθηκευτεί και θα υποβληθεί σε επεξεργασία από εμάς με σκοπό την επεξεργασία του αιτήματός σας. Δεν θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα αυτά χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 1 του Συντάγματος. 6 παρ. 1 lit. b ΓΚΠΔ, εάν το αίτημά σας σχετίζεται με την εκτέλεση σύμβασης ή είναι απαραίτητο για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για την αποτελεσματική επεξεργασία των ερωτημάτων που απευθύνονται σε εμάς (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ ΓΚΠΔ) ή στη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α ΓΚΠΔ), εφόσον αυτή έχει ζητηθεί- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Τα δεδομένα που μας αποστέλλετε μέσω αιτημάτων επικοινωνίας θα παραμείνουν σε εμάς μέχρι να ζητήσετε τη διαγραφή τους, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευσή τους ή να πάψει να ισχύει ο σκοπός της αποθήκευσής τους (π.χ. μετά την ολοκλήρωση του αιτήματός σας). Οι υποχρεωτικές νομικές διατάξεις – ιδίως οι νόμιμες περίοδοι διατήρησης – παραμένουν ανεπηρέαστες.

4. Πρόσθερα και εργαλεία

Google Web Fonts (τοπική φιλοξενία)

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τις λεγόμενες γραμματοσειρές ιστού, οι οποίες παρέχονται από την Google, για την ομοιόμορφη παρουσίαση γραμματοσειρών. Οι γραμματοσειρές της Google εγκαθίστανται τοπικά. Δεν πραγματοποιείται σύνδεση με διακομιστές της Google.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις γραμματοσειρές ιστού της Google, επισκεφθείτε και την πολιτική απορρήτου της Google: .